مرتب‌سازی بر اساس:
بیش از ۱۰۰ رسانه
دانشگاه زنجان-university_of_zanjan
دانشگاه زنجان
university_of_zanjan

فالوورها
۱۶ هزار
استوری/پست
از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
شریفیها دانشگاه صنعتی شریف-sharifihaa
شریفیها دانشگاه صنعتی شریف
sharifihaa

فالوورها
۶۵ هزار
استوری/پست
از ۲۷۵,۰۰۰ تومان
دانشگاه اصفهان-isfahan_university
دانشگاه اصفهان
isfahan_university

فالوورها
۵۹ هزار
استوری/پست
از ۲۱۵,۰۰۰ تومان
دانشگاه مازندران  UMZ-uni_mazandaran
دانشگاه مازندران UMZ
uni_mazandaran

فالوورها
۱۶ هزار
استوری/پست
از ۸۰,۰۰۰ تومان
• رسانه بهشتی •-sbu_sbmu
• رسانه بهشتی •
sbu_sbmu

فالوورها
۵۳ هزار
استوری/پست
از ۲۴۵,۰۰۰ تومان
"دانشگاه صنعتی امیرکبیر"-amirkabiriha
"دانشگاه صنعتی امیرکبیر"
amirkabiriha

فالوورها
۷۴ هزار
استوری/پست
از ۲۲۵,۰۰۰ تومان
دانشگاه بوعلی سینا-basu_ac
دانشگاه بوعلی سینا
basu_ac

فالوورها
۱۳ هزار
استوری/پست
از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
دانـشـــگـاه آزاد-azad_university_official
دانـشـــگـاه آزاد
azad_university_official

فالوورها
۹۸ هزار
استوری/پست
از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
جزوه گاه 📚-JOZVEGAH
جزوه گاه 📚
JOZVEGAH

اعضا
۷۶ هزار
پست
از ۷۰,۰۰۰ تومان
ut.ac-ut_ac
ut.ac
ut_ac

اعضا
۲۷ هزار
پست
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
توییتر دانشگاه تهرانی‌ها-uttweet
توییتر دانشگاه تهرانی‌ها
uttweet

اعضا
۵۰ هزار
پست
از ۳۹۵,۰۰۰ تومان
Semnan_joii🎓-semnan_joii
Semnan_joii🎓
semnan_joii

اعضا
۱۰ هزار
پست
از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
| دانشگاه فرهنگیان پلاس |-pluscfu
| دانشگاه فرهنگیان پلاس |
pluscfu

اعضا
۱۹ هزار
پست
از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
امیرکبیری‌ها-amirkabiriha
امیرکبیری‌ها
amirkabiriha

اعضا
۲۲ هزار
پست
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
🎓Unii_kar🎓-unii_kar
🎓Unii_kar🎓
unii_kar

اعضا
۱۴ هزار
پست
از ۳۰,۰۰۰ تومان
• رسانه بهشتی •-SBU_SBMU
• رسانه بهشتی •
SBU_SBMU

اعضا
۱۴ هزار
پست
از ۱۶۹,۰۰۰ تومان